Veda a výskum

Projekty

Projekty sú sústredené na Projektovom pracovisku, ktoré koordinuje projektovú činnosť FBERG a zameriava sa na rôzne grantové schémy ako domáce, tak aj zahraničné, vďaka ktorým sa na fakulte zabezpečujú inovatívne možnosti štúdia, výučby a výskumu v oblasti nerastných surovín. Napĺňanie dlhodobých vízií a cieľov FBERG je realizované prostredníctvom riešenia konkrétnych vedeckých, infraštruktúrnych a realizačných projektov. Každý vyriešený projekt nám dáva možnosť priblíženia sa k splneniu dlhodobých cieľov pracoviska.

Prehľad výsledkov FBERG vo výskumno-vývojovej a inovačnej činnosti v praxi je možné získať z doteraz riešených projektov, ktoré sú členené podľa zamerania do týchto kategórií :