Research

Habilitácie, inaugurácie

Kritériá na habilitačné a inauguračné konania na FBERG TUKE účinné od 01.09.2021

Inauguračné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k inauguračnému konaniu (účinné od 01.09.2021, aktualizované 29.11.2021):

Habilitačné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k habilitačnému konaniu (účinné od 01.09.2021, aktualizované 29.11.2021):