Research

Habilitácie, inaugurácie

Inauguračné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k inauguračnému konaniu (aktualizácia 27.01.2021):

Habilitačné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k habilitačnému konaniu (aktualizácia 27.01.2021):

Kritériá na habilitačné a inauguračné konania na FBERG TUKE