Research

Habilitácie, inaugurácie

Inauguračné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k inauguračnému konaniu:

Habilitačné konania

Podklady, tlačivá, formuláre a predpísaný formát súborov k habilitačnému konaniu:

Kritériá na habilitačné a inauguračné konania na FBERG TUKE