Applicants

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok: 8:30 – 11:30
Utorok: 8:30 – 11:30
Streda: 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
Štvrtok:  
Piatok: 8:30 – 11:30

Tatiana Makeľová
vedúca referátu
referentka pre 2. ročník denného inžinierskeho štúdia

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208/A
tel.: +421-55-602 2350
e-mail: tatiana.makelova@tuke.sk

Jana Kažimírová
referentka pre 1. ročník denného bakalárskeho štúdia
referentka pre 3. ročník externého bakalárskeho štúdia
referentka pre 4. ročník externého bakalárskeho štúdia

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2233
e-mail: jana.kazimirova@tuke.sk

Jozefína Lukáčová
referentka pre 1. ročník externého bakalárskeho štúdia
referentka pre 3. ročník denného bakalárskeho štúdia

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2179
e-mail: jozefina.lukacova@tuke.sk

Iveta Skubanová
referentka pre 1. ročník denného inžinierskeho štúdia
referentka pre 1. ročník externého inžinierskeho štúdia
referentka pre 2. ročník externého inžinierskeho štúdia
referentka pre 3. ročník externého inžinierskeho štúdia

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208/A
tel.: +421-55-602 2629
e-mail: iveta.skubanova@tuke.sk

Emília Zeleňáková
referentka pre 2. ročník denného bakalárskeho štúdia
referentka pre 2. ročník externého bakalárskeho štúdia

Letná 9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2208
e-mail: emilia.zelenakova@tuke.sk