Fakulta

O nás

FBERG v sebe nesie historický odkaz, od čias vzniku Banskej akadémie v Banskej Štiavnici, ktorá bola inštitucionalizovaná na vysokoškolskú úroveň v roku 1762, kedy uhorská a česká kráľovná Mária Terézia podpísala dekrét o založení. Táto inštitúcia pýšiaca sa možno najstaršou históriou vo svete vo svojej oblasti, je základom, ku ktorému sa hrdo hlási naša fakulta a naša univerzita.

V tomto kontexte je nutné vnímať i našu fakultu, ktorá sebavedome zastáva významné miesto medzi banskými akadémiami celej Európy.

Ako jedna z troch zakladajúcich fakúlt stála FBERG, vtedy Banícka fakulta, pri zrode Technickej Univerzity v Košiciach a jej formovaní. Preniesla na ňu časť zo svojich bohatých a vážených baníckych tradícií a tradícií vysokého školstva, ktoré sú medzinárodne akceptované v Deklarácii pokračovateľov duchovného dedičstva Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.

Na týchto hlbokých a pevných základoch poskytuje FBERG vzdelanie v tradičných baníckych disciplínach, akými sú geológia, dobývanie ložísk, mineralurgia a environmentálne technológie, technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle, banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie, ale pozorne vnímajúc rastúce potreby spoločnosti pre rozvoj vzdelanostnej ekonomiky Slovenska, aj v atraktívnych a žiadaných študijných programoch pôsobiacich v oblasti ekonomiky zemských zdrojov, geodézie a geografických informačných systémov, geoturizmu, informatizácie a riadenia procesov, priemyselnej logistiky a záchranárskej, požiarnej a bezpečnostnej techniky.

Fakultu tvorí vyvážený kolektív pedagogických, vedecko-výskumných a technicko-hospodárskych pracovníkov, čo je zárukou pre študentov, že na našej fakulte získajú potrebné vedomosti, ktoré ich začlenia do spoločnosti technickej inteligencie. Verím, že popri povinnostiach, ktoré si štúdium na univerzite vyžaduje, študenti našej fakulty tu prežijú jednu z najkrajších etáp svojho života a dosiahnu jeden zo svojich životných cieľov a aj úspechov.

 

Dlhodobý zámer rozvoja FBERG TUKE na obdobie rokov 2019 – 2025

Zdar Boh!

 

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
dekan FBERG