Legislation

Dean’s Word

Earth is the most beautiful place to live on, so let us treat it kindly. Let us use wisely everything that it gives us and let us thank for it in the best way which is predetermined by the most progressive knowledge in science, research and innovation.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Dokumenty

Čerpanie Sociálneho fondu na FBERG TUKE

Zápisnice zo zasadnutia komisie pre čerpanie a použitie SF na FBERG TUKE

Súhrné zoznamy FBERG TUKE

Pokyn dekana - na realizáciu zmien v organizačnej štruktúre FBERG TUKE s účinnosťou od 15.03.2015