Academic Senate

Dean’s Word

Earth is the most beautiful place to live on, so let us treat it kindly. Let us use wisely everything that it gives us and let us thank for it in the best way which is predetermined by the most progressive knowledge in science, research and innovation.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Dokumenty Akademického senátu a Akademickej obce

Display portlet menu

Dokumenty Akademického senátu a Akademickej obce

Uznesenia AS FBERG

Prílohy k uzneseniam sú zverejnené v zápisniciach zo zasadnutí AS FBERG TUKE alebo na sekretariáte FBERG TUKE.

Výročné správy fakulty

Správy o činnosti Akademického senátu

Zápisnice Akademického senátu

Zápisnice Akademickej obce