Fakulta

Akademický senát FBERG TUKE

Predseda

doc. Ing. Marian ŠOFRANKO, PhD. prof. Ing. Marian ŠOFRANKO, PhD.
predseda AS FBERG TUKE
zástupca FBERG v AS TUKE (zamestnanecká časť)
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Park Komenského 19, 042 00 Košice , č. dv. 155

Podpredseda

doc. Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD. doc. Ing. Ľubomír ŠTRBA, PhD.
podpredseda AS FBERG TUKE
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Boženy Němcovej 32, 042 00 Košice

Predsedkyňa študentskej časti

Bc. Kristína PRAMUKOVÁ Bc. Kristína PRAMUKOVÁ
zástupkyňa FBERG v AS TUKE (študentská časť)
zástupkyňa v Študentskej rade vysokých škôl SR

Členovia - zamestnanecká časť:

doc. Ing. Patrik FLEGNER, PhD. doc. Ing. Patrik FLEGNER, PhD.
Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
Boženy Němcovej 3, 042 00 Košice
doc. Mgr. Julián KONDELA, PhD. doc. Mgr. Julián KONDELA, PhD.
Ústav geovied (ÚGV)
Park Komenského 15, 042 00 Košice
Ing. Kamil KYŠEĽA, PhD. Ing. Kamil KYŠEĽA, PhD.
zástupca AS FBERG TUKE v Rade vysokých škôl SR
Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
Park Komenského 19, 042 00 Košice
doc. Ing. Janka ŠADEROVÁ, PhD. doc. Ing. Janka ŠADEROVÁ, PhD.
Ústav logistiky a dopravy (ÚLaD)
Park Komenského 14, 042 00 Košice
doc. Ing. Gabriel WITTENBERGER, PhD. doc. Ing. Gabriel WITTENBERGER, PhD.
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Park Komenského 19, 042 00 Košice

Členovia - študentská časť:

Ing. Branislav TOPITZER Ing. Branislav TOPITZER
Bc. Ema Karolína BORTÁKOVÁ Bc. Ema Karolína BORTÁKOVÁ
Juraj IVAN Juraj IVAN

 

Členovia akademického senátu TUKE

Člen z radov zamestnancov:

doc. Ing. Marian ŠOFRANKO, PhD. prof. Ing. Marian ŠOFRANKO, PhD.
predseda AS FBERG TUKE
zástupca FBERG v AS TUKE (zamestnanecká časť)
Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
Park Komenského 19, 042 00 Košice , č. dv. 155

Člen z radov študentov:

Bc. Kristína PRAMUKOVÁ Bc. Kristína PRAMUKOVÁ
zástupkyňa FBERG v AS TUKE (študentská časť)
zástupkyňa v Študentskej rade vysokých škôl SR