Udeľovanie ceny Dionýza Štúra

Display portlet menu

Udeľovanie ceny Dionýza Štúra

14. novembra 2017

V deň 120. výročia narodenia významného slovenského geológa ruského pôvodu, zakladateľa a prvého riaditeľa Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (ďalej len ŠGÚDŠ) Dimitrija Andrusova a pri príležitosti 190. výročia narodenia najvýznamnejšieho slovenského geológa 19. storočia Dionýza Štúra slávnostne odovzdali Cenu Dionýza Štúra a medaily ŠGÚDŠ. Medzi ocenenými nechýbala ani naša fakulta v zastúpení pánom dekanom prof. Ing. Michalom Cehlárom, PhD.

Slávnosť sa uskutočnila 7. novembra 2017 v priestoroch ŠGÚDŠ v Bratislave. Ocenenie laureátom na návrh vedeckej rady ŠGÚDŠ udelil generálny riaditeľ ŠGÚDŠ za významný prínos vo vedeckom poznaní v oblasti geológie. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra životného prostredia SR Ing. Lászlóa Sólymosa.

Bližšie info nájdete v tomto súbore.