Ocenenie pracovníčky FBERG počas Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2019 - FITS 2019

Display portlet menu

Ocenenie pracovníčky FBERG počas Fóra inžinierov a technikov Slovenska 2019 - FITS 2019

19. marca 2019

Počas podujatia Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2019 - FITS 2019, ktoré organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností - ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied bola ocenená naša pani prodekanka.

Čestné uznanie ZSVTS:
doc. Ing. Andrea Rosová, PhD.

Našej ocenenej kolegyni srdečne gratulujeme a prajeme veľa osobných a pracovných úspechov.