Ocenenie pracovníkov oddelenia geo a montánneho turizmu FBERG

Display portlet menu

Ocenenie pracovníkov oddelenia geo a montánneho turizmu FBERG

28. februára 2018

V dňoch 29. - 30. novembra 2017 sa pod záštitou Centra pre aplikovaný výskum cestovného ruchu (IPLeiria) v Peniche (Portugalsko) uskutočnil 9. ročník Medzinárodného kongresu ITC 17. Nosnou témou kongresu boli imidž a udržatelnosť destinácií cestovného ruchu. Z vyše 500 autorov z celého sveta a viac než 130 príspevkov bol príspevok autorov: Csaba Sidora, Branislava KršákaĽubomíra Štrbu s názvom: Building up basic tourism geo content for destination business intelligence via Open Street Map dump files vyhodnotený vedeckou komisiou kongresu ako najlepší a ocenený cenou BEST PAPER. Okrem toho bolo ako Oddelenie geo a montánneho turizmu, tak aj Fakulta BERG a Technická univerzita v Košiciach prezentovaná ďalšími dvoma príspevkami, vďaka ktorým bol geoturizmus neformálne uznaný účastníkmi ako „the greatest great grand ancestor of the tourism industry covering the whole scope of the industry“.