Ocenenie pracovníkov FBERG

16. marca 2018

Počas včerajšieho podujatia Fórum inžinierov a technikov Slovenska 2018 - FITS 2018, ktoré organizuje Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností - ZSVTS v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskou akadémiou vied boli ocenení aj traja naši kolegovia.

Čestné uznanie ZSVTS obdržali:
doc. RNDr. Jana Pócsová, PhD.
Ing. Tomáš Škovránek, PhD.

Striebornú medailu ZSVTS získal:
Dr. h. c. prof. Ing. Pavol Rybár, PhD.

Našim oceneným kolegom srdečne gratulujeme a prajeme im veľa osobných a pracovných úspechov.