Uchádzači

Termíny na podanie prihlášky

Display portlet menu

Termíny na podanie prihlášky

Fakulta Termín podania prihlášky na štúdium
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
  • 1. stupeň (Bc.): 25.8.2024
  • 2. stupeň (Ing.): 25.8.2024
  • 3. stupeň (PhD.): 15.5.2024