Uchádzači

Študijné oddelenie

Úradné hodiny:
Pondelok: 8:30 – 11:30
Utorok: 8:30 – 11:30
Streda: 8:30 – 11:30, 13:00 – 15:00
Štvrtok:  
Piatok: 8:30 – 11:30

Zuzana Sitťai
referentka pre 1. ročník denného bakalárskeho štúdia
referentka pre 1. ročník externého bakalárskeho štúdia

Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2208
e-mail: zuzana.sittai@tuke.sk

Jozefína Lukáčová
referentka pre 2. ročník denného bakalárskeho štúdia
referentka pre 2. ročník externého bakalárskeho štúdia
referentka pre 3. ročník denného bakalárskeho štúdia
referentka pre 3. ročník externého bakalárskeho štúdia
referentka pre 4. ročník externého bakalárskeho štúdia

Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 208
tel.: +421-55-602 2179
e-mail: jozefina.lukacova@tuke.sk

Bc. Ivona Čorbová
referentka pre 1. ročník denného inžinierskeho štúdia
referentka pre 1. ročník externého inžinierskeho štúdia
referentka pre 2. ročník denného inžinierskeho štúdia
referentka pre 2. ročník externého inžinierskeho štúdia
referentka pre 3. ročník externého inžinierskeho štúdia

Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 208/A
tel.: +421-55-602 2629
e-mail: ivona.corbova@tuke.sk