Štúdium

Študentské mobility a stáže

Display portlet menu

Študentské mobility a stáže

Erasmus

Ďalšie možnosti absolvovania študijných stáží a pobytov na zahraničných univerzitách:

Národný štipendijný program

SAIA

CEEPUS

  • Informácie o ponuke aktuálnych akademických mobilít študentov, doktorandov a mladých výskumných pracovníkov nájdete na https://ceepus.saia.sk/.

IAESTE

  • Ak si chceš zlepšiť svoje odborné a jazykové znalosti počas prázdnin porozmýšľaj nad možnosťou odbornú stáž v zahraničí. IAESTE je tu na to aby ti pomohla. (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience).

ULYSSEUS