Štúdium

Študenti so špecifickými potrebami

Display portlet menu

Študenti so špecifickými potrebami

Technická univerzita v Košiciach poskytuje uchádzačom a študentom so špecifickými potrebami poradenstvo a účinnú podporu, a to pri zabezpečení prístupnosti v rámci prijímacieho konania i počas celého štúdia s cieľom vytvárať rovnaké podmienky a zvýšiť úspešnosť štúdia tejto skupiny študentov.

Univerzita ponúka široké spektrum podporných služieb a opatrení, ktoré sú určené najmä študentom so zrakovým postihnutím, so sluchovým postihnutím, s pohyblivým postihnutím, so špecifickými poruchami učenia, s chronickým ochorením alebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikačnou schopnosťou a s kombinovaným postihnutím. Služby sú poskytované bezodplatne všetkým študentom, ktorí prešli vyhodnotením špecifických potrieb v Bezbariérovom centre.

Kontakt:
email: alena.galajdova@tuke.sk,
telefón: +421 55 602 2377

Kontakt na fakultnú koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami:
doc. Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
email: beata.stehlikova@tuke.sk
telefón: +421 55 602 5170