Štúdium

SAP Akadémia

Od akademického roku 2017/2018 sa Fakulta BERG pripojila k SAP akadémii. SAP akadémia vznikla na základe memoranda medzi združením Košice IT Valley, Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a firmou SAP.  Študenti našej fakulty majú možnosť absolvovať SAP akadémiu v programoch SAP používateľ, SAP administrátor a SAP programátor, v rámci študijných programov:

 • Dopravná logistika podniku (SAP používateľ)
 • Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín (SAP programátor)
 • Manažérstvo zemských zdrojov (SAP používateľ)
 • Priemyselná logistika (SAP používateľ)
 • Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín (SAP používateľ)
 • Riadenie procesov získavania a spracovania surovín (SAP administrátor)

Po úspešnom absolvovaní študenti získajú Certifikát SAP akadémie o absolvovaní programu, ktorý je uznaný všetkými členmi Košice IT Valley.

Každý program pozostáva z jedného spoločného a troch špecializovaných predmetov. Dĺžka každého predmetu je 6 týždňov v rozsahu 4 vyučovacích hodín vo večerných časoch na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, Jesenná 5.

Program SAP administrátor:

 • Tento program je zabezpečovaný členmi Košice IT Valley.
 • Študent, ktorý chce absolvovať program SAP administrátor, si musí v MAISe zapísať (všetky) nasledujúce predmety:

Zimný semester

 • 21000833        Základy technológie SAP (ZTSP)
 • 21000841        Základy systému SAP pre používateľov (ZSSP)

Letný semester

 • 21000842        Aplikácie SAP vo verejnej správe/ v podniku (APSP)
 • 21000843        SAP pre pokročilých používateľov (PUSP)

Súčasťou tohto predmetu je aj prax vo firme T-Systems.
 

Program SAP používateľ:

 • Tento program je zabezpečovaný Prírodovedeckou fakultou UPJŠ, kde lektormi sú aj vyškolení zamestnanci Fakulty BERG.
 • Študent, ktorý chce absolvovať program SAP používateľ, si musí v MAISe zapísať (všetky) nasledujúce predmety:

Zimný semester

 • 21000833        Základy technológie SAP (ZTSP)
 • 21000838        Základy linuxu pre SAP (ZLSP)

Letný semester

 • 21000839        Administrácia systému SAP (ASSP) 
 • 21000840        Administrácia databázy Oracle (ORSP)

Súčasťou tohto predmetu je aj prax vo firme T-Systems.

Program SAP programátor:

Tento program je zabezpečovaný T-Systems Slovakia, s.r.o.

 • Študent, ktorý chce absolvovať program SAP programátor, si musí v MAISe zapísať (všetky) nasledujúce predmety:

Zimný semester

 • 21000833        Základy technológie SAP (ZTSP)
 • 21000835        SAP programátor 1 (ABSP)

Letný semester

 • 21000836        SAP programátor 2 (RASP)
 • 21000837        SAP programátor 3 (OPSP)

Súčasťou tohto predmetu je aj prax vo firme T-Systems.