Štúdium

Praktická zóna

  • Legislatíva
  • Ubytovanie a stravovanie
    Študenti TUKE sa môžu stravovať v jedálňach v areáli školy a na ŠD. Študenti FBERG sú ubytovaní v ŠD na Jedlíkovej 5 a 13. Žiadosť o ubytovanie sa podáva na Ubytovacie oddelenie ŠD (Jedlíkova 5 a 13, 040 11 Košice).
  • Študentské informačné a poradenské centrum - informuje o študentských aktivitách, o živote TUKE, sprostredkováva študentské letné stáže, brigády, informuje o možnostiach štúdia v zahraničí
  • ISIC - preukaz študenta - dovoľuje využívať všetky študentské výhody v rámci TUKE (stravovanie, ubytovanie, vstup do študovní, knižnice a PC - miestností a pod.), Slovenska (zľavy na dopravu, návštevu kultúrnych pamiatok a pod.) ,v prípade aktivácie ISIC karty aj študentské výhody v zahraničí
  • Fond na podporu vzdelávania je neštátny účelový fond na poskytovanie pôžičiek študentom vysokých škôl
  • Visual Paradigm provides Technical University of Kosice with UML, BPMN, Project Management and EA tools under the Academic Partner Program