Fakulta

Vedenie fakulty

Dekan

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD. Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.
Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 232

Prodekani

doc. Ing. Samer Khouri, PhD. prof. Ing. Samer Khouri, PhD.
zástupca dekana
prodekan pre rozvoj a informatizáciu
Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 232
prof. Ing. Andrea Rosová, PhD. prof. Ing. Andrea Rosová, PhD.
prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia
Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 209
doc. Ing. Zuzana Šimková, PhD., ING.PAED.IGIP doc. Ing. Zuzana Šimková, PhD., ING.PAED.IGIP
prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia
Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 211
prof. Ing. Martin Sisol, PhD. prof. Ing. Martin Sisol, PhD.
prodekan pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť
Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 211 Park Komenského 19

Tajomníčka

Ing. Silvia Michalková Ing. Silvia Michalková, PhD.
Letná 1/9/A, 2. posch., č. dv. 231

Predseda Akademického senátu FBERG

doc. Ing. Marian Šofranko, PhD. prof. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Park Komenského 19, č. dv. 155