Ekonomické oddelenie

Referát ekonomiky práce a miezd

Mgr. Adriana Balušíková

tel.: +421-55-602 2211
e-mail: adriana.balusikova@tuke.sk

Referát pre plán a dotácie

Ing. Ingrid Ruščinová

tel.: +421-55-602 2217
e-mail: ingrid.ruscinova@tuke.sk

Referát podnikateľskej činnosti a investícií

Bc. Andrea Rudyová

tel.: +421-55-602 2248
e-mail: andrea.rudyova@tuke.sk

Referát hospodárskej agendy

Gabriela Sviteková

tel.: +421-55-602 5192
e-mail: gabriela.svitekova@tuke.sk

Pokladňa

Bc. Andrea Rudyová

tel.: +421-55-602 2248
e-mail: andrea.rudyova@tuke.sk