Fakulta

Slovo dekana:

Zem je najkrajšie miesto na život, preto sa k nej správajme láskavo. Čo nám dáva zužitkujme múdro a poďakujme sa najlepším spôsobom, ktorý predurčujú najprogresívnejšie poznatky vedy, výskumu a inovácií.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Organizačná štruktúra

FBERG

Dekanát

Dekan:

Sekretariát dekana:

Referát personálnej činnosti:

Ekonomické oddelenie:

Študijné oddelenie:

Referát pre VVČaZS a vzdelávanie v III. stupni štúdia:

Doprava:

Fakultné servisné pracovisko:

Vývojovo realizačné pracovisko:

Prodekan pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť

Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia

Prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia

Prodekan pre rozvoj a nformatizáciu

Tajomníčka