Fakulta

Odbory

Výbor Základnej organizácie OZ PŠaV FBERG TUKE

Predseda: prof. RNDr. Blažej Pandula, PhD. 
Tajomníčka: Kvetoslava Spanyiková 
Hospodárka: Denisa Balintová 
Športový referent: doc. Mgr. Julián Kondela, PhD. 
Kultúrna referentka: Stanislava Vassová 
Členovia:
doc. Ing. Marcela Bindzárová Gergeľová, PhD.
prof. Ing. Tomáš Bakalár, PhD., Ing.-Paed.IGIP
doc. Ing. Marcela Taušová, PhD.
doc. Ing. Oľga Glova Végsöová, PhD.

 

Odborový zväz TUKE
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku