Akademici v Banskej Štiavnici

Display portlet menu

Akademici v Banskej Štiavnici

Kostol sv. Kataríny v samotnom srdci slovenského baníctva, v Banskej Štiavnici hostil pri príležitosti založenia Baníckej akadémie akademikov, ale aj študentov, ktorí si túto významnú udalosť uctili v tradičnom baníckom sprievode.

Dean’s Word

Earth is the most beautiful place to live on, so let us treat it kindly. Let us use wisely everything that it gives us and let us thank for it in the best way which is predetermined by the most progressive knowledge in science, research and innovation.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Akademici v Banskej Štiavnici

Display portlet menu