Zápis na predmety študentov 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a 1., 2. a 3. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia pre AR 2023/2024

Display portlet menu
Back to news