Dean’s Word

Earth is the most beautiful place to live on, so let us treat it kindly. Let us use wisely everything that it gives us and let us thank for it in the best way which is predetermined by the most progressive knowledge in science, research and innovation.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Oznam o rozdelení študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia FBERG do študijných skupín v zimnom semestri akademického roka 2023/2024

Display portlet menu
Back to news

Oznam o rozdelení študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia FBERG do študijných skupín v zimnom semestri akademického roka 2023/2024

For Students

Jedná sa o zadelenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia FBERG, vybraných študijných skupín s počtom študentov viac ako 20, na danom študijnom programe.

Študijné programy:

Študenti ostatných ŠP 1. ročníka bakalárskeho štúdia FBERG sú v študijných skupinách podľa IS MAIS.

Rozvrh pre ZS 2023 je na: https://maisportal.tuke.sk/portal/rozvrhy.mais