PROPOZÍCIE XIV. ročníka TURNAJA V MALOM FUTBALE O POHÁR DEKANA STROJNÍCKEJ FAKULTY TECHNICKEJ UNIVERZITY V KOŠICIACH

Display portlet menu
Back to news