Výberové konanie pre stáže od septembra 2024 - Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

Display portlet menu
Back to news

Výberové konanie pre stáže od septembra 2024 - Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)

For Students

Aktuálne je otvorené výberové konanie pre stážistov s nástupom od 1. septembra 2024, do ktorého je možno podávať prihlášky do 15. apríla 2024.

 

Stáž je určená študentom s ukončeným 1. stupňom vysokoškolského vzdelania, ktorí majú aktívnu znalosť anglického jazyka a záujem o európsku politiku, programy a nástroje v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Okrem študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia je stáž vhodná aj pre absolventov. Pre získanie grantu Erasmus+ je potrebné stáž realizovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia.

Stáž je 4-mesačná (1. september – 31. december 2024) a k dispozícii sú 1-2 pozície na tento akademický polrok. Stáž je takisto finančne odmeňovaná (Erasmus+ grant a príspevok CVTI SR) sumou vo výške približne 900€ mesačne.

Podmienky stáže a všetky ďalšie potrebné informácie sú zverejnené na našej webovej stránke. K dispozícii sú aj materiály na stiahnutie.


poster.pdf