Inauguračná prednáška doc. Ing. Marcely Malindžákovej, PhD.

Display portlet menu
Back to news

Inauguračná prednáška doc. Ing. Marcely Malindžákovej, PhD.

News

Predseda Vedeckej rady  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 5 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 23. februára 20248.30 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 1/9, Košice – Sever, inauguračná prednáška  doc. Ing. Marcely Malindžákovej, PhD., pracovníčky Ústavu logistiky a dopravy Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a  geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, s názvom „Implementácia strategickej logistiky v prostredí podnikov so zameraním na odpadové hospodárstvo“.