Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Karola Bartoša, PhD.

Display portlet menu
Back to news

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Karola Bartoša, PhD.

News

Predseda Vedeckej rady Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach podľa § 1 ods. 14 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že  dňa 23. februára 2024 o 10.00 hod. sa uskutoční v zasadacej miestnosti Dekanátu Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach, II. posch., Letná 1/9, Košice – Sever, habilitačná prednáška s názvom „Súčasné geodetické technológie vo výskume podzemných geosystémov“ a obhajoba habilitačnej práce s názvom „Súčasné geodetické technológie vo výskume podzemných geosystémov“ Ing. Karola Bartoša, PhD., pracovníka Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov  Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií Technickej univerzity v Košiciach.