Harmonogram obhajob diplomových prác a štátnych skúšok pre ak. rok 2022/2023

Display portlet menu
Back to news

Harmonogram obhajob diplomových prác a štátnych skúšok pre ak. rok 2022/2023

News

Harmonogram obhajob diplomových prác a štátnych skúšok

II. stupňa vzdelávania

denná a externá forma štúdia

v termíne od 29. 05. 2023 do 02. 06. 2023

pre študijné programy:

 

Geoturizmus - 29. 5. 2023                                                                             

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Geoturizmus - 30. 5. 2023

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Manažérstvo zemských zdrojov - 29. 5. 2023                                    

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Využívanie alternatívnych zdrojov energie - 29. 5. 2023                

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Riadenie procesov získavania a spracovania surovín - 31. 5. 2023                   

v študijnom odbore kybernetika

 

Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností - 29. 5. 2023              

v študijnom odbore geodézia a kartografia

 

Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností - 30. 5. 2023

v študijnom odbore geodézia a kartografia

 

Mineralurgia a environmentálne technológie - 29. 5. 2023          

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Technológie baníctva a tunelárstva - 29. 5. 2023                                   

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika - 29. 5. 2023   

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Dopravná logistika podniku, komisia č. 1 - 1. 6. 2023                                                 

v študijnom odbore doprava

 

Dopravná logistika podniku, komisia č. 2 - 1. 6. 2023

v študijnom odbore doprava

 

Priemyselná logistika - 30. 5. 2023                                                             

v študijnom odbore doprava