Pokyny k organizácii obhajob záverečných prác a štátnych skúšok na FBERG pre ak. rok 2022/2023 - náhradný a opravný termín

Display portlet menu
Back to news