Dean’s Word

Earth is the most beautiful place to live on, so let us treat it kindly. Let us use wisely everything that it gives us and let us thank for it in the best way which is predetermined by the most progressive knowledge in science, research and innovation.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Harmonogram zápisov študentov FBERG pre AR 2023/2024 - pripomienka

Display portlet menu
Back to news

Harmonogram zápisov študentov FBERG pre AR 2023/2024 - pripomienka

For Students

Študenti 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a 1., 2. a 3. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia pre AR 2023/2024 sú povinní podľa harmonogramu absolvovať:

1. E-zápis (online) na štúdium v IS MAIS pre AR 2023/2024 - študenti všetkých ročníkov (aj študenti 1. Bc. štúdia).

2. Zápis študentov na predmety v IS MAIS pre AR 2023/2024  (tí, ktorí si nesplnili povinnosť v stanovenom termíne).