Harmonogram zápisov študentov FBERG pre AR 2023/2024 - pripomienka

Display portlet menu
Back to news

Harmonogram zápisov študentov FBERG pre AR 2023/2024 - pripomienka

For Students

Študenti 2., 3. a 4. ročníka bakalárskeho štúdia a 1., 2. a 3. ročníka inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme štúdia pre AR 2023/2024 sú povinní podľa harmonogramu absolvovať:

1. E-zápis (online) na štúdium v IS MAIS pre AR 2023/2024 - študenti všetkých ročníkov (aj študenti 1. Bc. štúdia).

2. Zápis študentov na predmety v IS MAIS pre AR 2023/2024  (tí, ktorí si nesplnili povinnosť v stanovenom termíne).