Harmonogram obhajob bakalárskych prác a štátnych skúšok pre ak. rok 2022/2023

Display portlet menu
Back to news

Harmonogram obhajob bakalárskych prác a štátnych skúšok pre ak. rok 2022/2023

News

Harmonogram obhajob bakalárskych prác a štátnych skúšok

pre ak. rok 2022/2023

Harmonogram obhajob bakalárskych prác a štátnych skúšok 1. stupňa vzdelávania - denná a externá forma štúdia v termíne od 15. 05. 2023 do 19. 05. 2023 pre študijné programy:

 

Geoturizmus - 17. 5. 2023                                                            

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Geoturizmus - 18. 5. 2023                                            

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Využívanie alternatívnych zdrojov energie - 17. 5. 2023

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Manažérstvo zemských zdrojov - 16. 5. 2023

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Manažérstvo procesov - 17. 5. 2023

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Geodézia a kataster nehnuteľností - 15. 5. 2023

v študijnom odbore geodézia a kartografia

 

Geodézia a kataster nehnuteľností - 16. 5. 2023

v študijnom odbore geodézia a kartografia

 

Geológia a regionálny rozvoj - 15. 5. 2023                                    

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín - 19. 5. 2023

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Baníctvo a geotechnika - 16. 5. 2023

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika - 16. 5. 2023

v študijnom odbore získavanie a spracovanie zemských zdrojov

 

Dopravná logistika podniku, komisia č.1 - 16. 5. 2023

v študijnom odbore doprava

 

Dopravná logistika podniku, komisia č.2 - 16. 5. 2023

v študijnom odbore doprava

 

Komerčná logistika - 18. 5. 2023

v študijnom odbore doprava

 

Priemyselná logistika - 18. 5. 2023

v študijnom odbore doprava