Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov

  prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc. (riaditeľ ústavu)
Boženy Němcovej 3
tel.: +421-55-602 5194
e-mail: ivo.petras@tuke.sk
Web ústavu: http://web.tuke.sk/uraivp/

Odborné zameranie ústavu (ÚRaIVP) je orientované predovšetkým na oblasť informatizácie a riadenia procesov. Integruje sa tu pedagogicko-výskumná činnosť v dielčich, na seba nadväzujúcich oblastiach ako sú mechanizácia, automatizácia, informatizácia, riadenie výroby a riadenie kvality. Po pedagogickej stránke sa ústav podieľa na výučbe v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom štúdiu. Ústav má tiež rozsiahlu spoluprácu s akademickými pracoviskami podobného zamerania doma i v zahraničí a s priemyselnou praxou.

ustav-riadenia-2016-page-001