Prijímačky

Tlačivo prihlášky na vysokoškolské štúdium – bakalárske, inžinierske, doktorandské – nájdete po kliknutí na tento odkaz.


Dekan Fakulty BERG oznamuje uchádzačom o bakalárske  štúdium, že v akademickom roku 2017/2018 prijme do 1. ročníka všetkých uchádzačov, ktorí si podali prihlášku a ktorí spĺňajú podmienky prijatia na bakalárske štúdium podľa dokumentu na odkaze: 
https://fberg.tuke.sk/wp-content/uploads/2016/10/Podmienky-prijatia_Bc_II-kolo_2017_18.pdf