Prijímačky

VIDEO#1: Stručná inštruktáž ako si podať prihlášku na VŠ ///  VIDEO#2: Zaujímavé info pre nových študentov


 

Sumár študijných programov na FBERG: