Prijímačky

Tlačivo prihlášky na vysokoškolské štúdium – bakalárske, inžinierske, doktorandské – nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Informácia pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE (budúci prváci) na akademický rok 2018/2019


VIDEO#1: Stručná inštruktáž ako si podať prihlášku na VŠ ///  VIDEO#2: Zaujímavé info pre nových študentov


Sumár študijných programov na Fakulte BERG: