Chcem si podať prihlášku! Do 31. augusta

Vážení uchádzači o štúdium,

oznamujeme Vám, že dekan fakulty BERG, prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., predlžuje termín podania prihlášky na všetky študijné programy bakalárskehoinžinierskeho štúdia do 31. 08. 2018.

Tlačivá a bližšie informácie ohľadom podmienok prijatia na jednotlivé stupne štúdia si môžte stiahnuť tu:

Tlačivo prihlášky na vysokoškolské štúdium – bakalárske, inžinierske, doktorandské – nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Informácia pre uchádzačov o ubytovanie v ŠDaJ TUKE (budúci prváci) na akademický rok 2018/2019


VIDEO#1: Stručná inštruktáž ako si podať prihlášku na VŠ ///  VIDEO#2: Zaujímavé info pre nových študentov


Sumár študijných programov na Fakulte BERG: