Applicants

Akreditované študijné programy

Display portlet menu

Akreditované študijné programy

Akreditované študijné programy ponúkané pre AR 2020/2021

Bakalárske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Inžinierske štúdium Forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Jazyk
štúdia
Automatizácia a riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj Dopravná logistika podniku D/E 2/3 Sj, Aj
Baníctvo a geotechnika D/E 3/4 Sj, Aj Geologické inžinierstvo D/E 2/3 Sj, Aj
Dopravná logistika podniku D/E 3/4 Sj, Aj Geoturizmus D/E 2/3 Sj, Aj
Geodézia a geografické informačné systémy D/E 3/4 Sj, Aj Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Geodézia a kataster nehnuteľností D/E 3/4 Sj, Aj Inžinierska geodézia a kataster nehnuteľností D/E 2/3 Sj, Aj
Geológia a regionálny rozvoj D/E 3/4 Sj Manažérstvo zemských zdrojov D/E 2/3 Sj, Aj
Geoprieskum D/E 3/4 Sj, Aj Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 2/3 Sj, Aj
Geoturizmus D/E 3/4 Sj, Aj Priemyselná logistika D/E 2/3 Sj, Aj
Hospodárenie s vodou v komunálnej sfére D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Informatizácia procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 2/3 Sj, Aj
Komerčná logistika D/E 3/4 Sj, Aj Technológie baníctva a tunelárstva D/E 2/3 Sj, Aj
Manažérstvo procesov D/E 3/4 Sj Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle D/E 2/3 Sj, Aj
Manažérstvo zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 2/3 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 3/4 Sj, Aj Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D 2 Sj, Aj
Ochrana životného prostredia a ekotechnológie surovín D/E 3/4 Sj, Aj        
Priemyselná logistika D/E 3/4 Sj, Aj        
Riadenie kvality procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj        
Surovinové inžinierstvo D/E 3/4 Sj, Aj        
Technológie v naftárenskom a plynárenskom priemysle D/E 3/4 Sj, Aj        
Využívanie alternatívnych zdrojov energie D/E 3/4 Sj, Aj        
Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika D/E 3/4 Sj, Aj        

 

Študijný program doktorandského štúdia Študijný odbor Forma štúdia Dĺžka štúdia (roky) Jazyk štúdia
Banská geológia a geologický prieskum Získavanie a spracovanie zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj
Banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie D/E 3/4 Sj, Aj
Banské meračstvo a geodézia D/E 3/4 Sj, Aj
Ekonomika zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj
Mineralurgia a environmentálne technológie D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie procesov získavania a spracovania surovín D/E 3/4 Sj, Aj
Ťažba nerastov a inžinierske geotechnológie D/E 3/4 Sj, Aj
Využívanie a ochrana zemských zdrojov D/E 3/4 Sj, Aj
Riadenie procesov Kybernetika D/E 3/4 Sj, Aj
Priemyselná logistika Doprava D/E 3/4 Sj, Aj