Veda a výskum

Veda a výskum v praxi

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií má dlhoročnú spoluprácu s podnikmi z praxe, ktorých prehľad zobrazuje interaktívna Mapa spolupráce.