Fakulta

Slovo dekana:

Zem je najkrajšie miesto na život, preto sa k nej správajme láskavo. Čo nám dáva zužitkujme múdro a poďakujme sa najlepším spôsobom, ktorý predurčujú najprogresívnejšie poznatky vedy, výskumu a inovácií.

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD.

Vedecká rada FBERG TUKE

Členovia Vedeckej rady FBERG TUKE na obdobie 2023 - 2027

Interní členovia
 1. Dr. h. c. prof. Ing. Michal Cehlár, PhD., dekan FBERG TUKE
 2. doc. Ing. Zuzana Šimková, PhD., ING.PAED.IGIP, prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť a vzdelávanie v III. stupni štúdia
 3. prof. Ing. Andrea Rosová, PhD., prodekanka pre vzdelávanie v I. a II. stupni štúdia
 4. prof. Ing. Martin Sisol, PhD., prodekan pre zahraničné vzťahy a projektovú činnosť
 5. prof. Ing. Samer Khouri, PhD., prodekan pre rozvoj a informatizáciu
 6. prof. Ing. Ivo Petráš, DrSc., riaditeľ Ústavu riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 7. prof. Ing. Dušan Kudelas, PhD., riaditeľ Ústavu zemských zdrojov (ÚZZ)
 8. prof. Ing. Stanislav Jacko, PhD., riaditeľ Ústavu geovied (ÚGV)
 9. prof. Ing. Martin Straka, PhD., riaditeľ Ústavu logistiky a dopravy (ÚLaD)
 10. prof. Ing. Peter Blišťan, PhD., EMBA, riaditeľ Ústavu geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
 11. prof. RNDr. Blažej Pandula, CSc., Ústav geovied (ÚGV)
 12. prof. Ing. Daniela Marasová, CSc., Ústav logistiky a dopravy (ÚLaD)
 13. prof. Ing. Beáta Gavurová, PhD., MBA, Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
 14. prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc., Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
 15. prof. Ing. Juraj Janočko, CSc., Dr. scient., Ústav geovied (ÚGV)
Externí členovia
 1. Dr. h. c. Ing. Peter Čičmanec, PhD., predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Hornonitrianske bane Prievidza, a. s.
 2. Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, generálny riaditeľ, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
 3. Ing. Vincent Jakub, PhD., hosťujúci profesor, riaditeľ, GEOMETRA SK, s. r. o., Košice
 4. doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D., Fakulta materiálově-technologická, VŠB -TU Ostrava 
 5. Ing. Igor Šimko, PhD., MBA, súdny znalec v odbore ochrana životného prostredia, odvetvie: priemyselný a komunálny odpad, odhad škôd v životnom prostredí