Навчáння

Навчáння

Контакти
Bеб-сайт: https://fberg.tuke.sk/
Студентське Відділення

начальник відділу

Tatiana Makeľová
телефон: +421-55-602 2350
e-mail: tatiana.makelova@tuke.sk

Заступник декана з навчальної роботи, І та ІІ рівня навчання, педагогіки

doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
телефон: +421-55-602 2391
e-mail: lubica.kozakova@tuke.sk