Академический сенат

Академический сенат Факультету БЕРГ ТУ в Кошіце

Голова:

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
Департамент земельних ресурсів
Парк Коменського 19
телефон: + 421-55-602 2840
e-mail: peter.taus@tuke.sk

Заступник голови:

doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
Департамент земельних ресурсів
Парк Коменського 19
телефон: + 421-55-602 2955
e-mail: marian.sofranko@tuke.sk

Члени – частина співробітників:

 1. doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 2958
  e-mail: tomas.bakalar@tuke.sk
 2. doc. Ing. Peter Bindzár, PhD.
  Ústav logistiky (ÚL)
  Park Komenského 14
  tel.: + 421-55-602 3146
  e-mail: peter.bindzar@tuke.sk
 3. doc. Ing. Patrik Flegner, PhD.
  Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
  Boženy Němcovej 3
  tel.: + 421-55-602 5174
  e-mail: patrik.flegner@tuke.sk
 4. doc. Mgr. Julián Kondela, PhD.
  Ústav geovied (ÚGV)
  Park Komenského 15
  tel.: + 421-55-602 3139
  e-mail: julian.kondela@tuke.sk
 5. Ing. Kamil Kyšeľa, PhD.
  Ústav geodézie, kartografie a geografických informačných systémov (ÚGKaGIS)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 3101
  e-mail: kamil.kysela@tuke.sk
 6. doc. Ing. Marek Laciak, PhD.
  Ústav riadenia a informatizácie výrobných procesov (ÚRaIVP)
  Boženy Němcovej 3
  tel.: + 421-55-602 5175
  e-mail: marek.laciak@tuke.sk
 7. doc. Ing. Ľubomír Štrba, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Boženy Němcovej 32
  tel.: + 421-55-602 2442
  e-mail: lubomir.strba@tuke.sk
 8. doc. Ing. Gabriel Wittenberger, PhD.
  Ústav zemských zdrojov (ÚZZ)
  Park Komenského 19
  tel.: + 421-55-602 3148
  e-mail: gabriel.wittenberger@tuke.sk

Члени – частина студентів:

 1. Bc. Jakub Kovalčík
  Priemyselná logistika
  e-mail: jakubkovalcik111@gmail.com
 2. Viktória Lukáčová
  Geoturizmus
  e-mail: viki.lukacova56@gmail.com
 3. Bc. Jakub Pačuta
  Priemyselná logistika
  e-mail: jakubpacuta@gmail.com
 4. Ing. Marieta Šoltésová
  Využitie a ochrana zemských zdrojov
  e-mail: marieta.soltesova@gmail.com
 5. Ing. Dominik Tudoš
  Ekonomika zemských zdrojov
  e-mail: dominiktudos@gmail.com

Члени Вченої Ради Технічного Університету

 1. Члени з персоналу:

  1. doc. Ing. Marian Šofranko, PhD.
   Департамент земельних ресурсів
   Парк Коменського 19
   телефон: + 421-55-602 2955
   e-mail: marian.sofranko@tuke.sk
  2. doc. Ing. Peter Tauš, PhD.
   Департамент земельних ресурсів
   Парк Коменського 19
   телефон: + 421-55-602 2840
   e-mail: peter.taus@tuke.sk

  Члени студенти:

  1. Bc. Jakub Kovalčík
   Priemyselná logistika
   e-mail: jakubkovalcik111@gmail.com