Oznam pre končiacich doktorandov – zoznam dokladov k odovzdaniu dizertačnej práce