Zatriedenie externistov na hodiny telesnej výchovy

Oznamujeme externistom 1.2. ročníka, že telesnú výchovu majú v  dňoch 12.10., 26.10., 9.11. a 23.11. (piatky) vždy od 7,30 – 9,00 hod. v telocvični na  Vysokoškolskej 4 (budova Stavebnej fakulty).

Ak ste sa zapísali v iný deň do iných hodín TV, potom na TV v piatky nechodíte.