Zápis predmetov v MAIS

Oznamujeme študentom, že od 13.6.2017 do 20.8.2017 je v MAIS-e otvorené kolo zápisov predmetov pre študentov 1. a 2. ročníka inžinierskeho štúdia a študentov 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia.