Zápis predmetov v IS MAIS na akademický rok 2019/2020 – 2.kolo

Oznamujeme študentom FBERG, že od 09.09.2019 do 15.09.2019 bude pre nasledujúci akademický rok 2019/2020 otvorené 2. kolo zápisu predmetov štúdia v informačnom systéme MAIS.

Vzhľadom k tomu, že sú všetky zápisy uskutočňované len cez IS MAIS (e-zápis), žiadame študentov o dodržanie termínu. 

Zápis predmetov na študijnom oddelení bude spoplatnený v súlade s Príkazom rektora PR/TUKE/06/18.