Zápis na doktorandské štúdium na ak. r. 2017/2018

DENNÁ FORMA

I. ročník – denná forma

Dátum a čas konania zápisu:          24.08.2017 – 8.30 hod.

Miesto:                                                       zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice  /II. posch. č. dv. 236/

Zápisné:  29,50 € – platia študenti, ktorí majú preukaz TUKE
                    39,50 € – platia študenti, ktorí nemajú preukaz TUKE

Pôvodný preukaz musí zodpovedať forme štúdia, na ktorú nastupujú.

Zápisné uhraďte:

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 913 – zápisné

Študent je povinný pri zápise sa preukázať dokladom o zaplatení zápisného.


II. ročník – denná forma

Dátum a čas konania zápisu:                 24.08.2017 –  10.00 hod.

Miesto:                                                       zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice  /II. posch. č. dv. 236/

Zápisné vo výške 29,50 € uhraďte:

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 913 – zápisné

Študent je povinný pri zápise sa preukázať dokladom o zaplatení zápisného.


III.  ročník – denná forma a nadštandardná dĺžka štúdia

Dátum a čas konania zápisu:                 24.08.2017 – 10.30 hod.

Miesto:                                                       zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice  /II. posch. č. dv. 236/

Zápisné vo výške 29,50 € uhraďte:

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu.: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 913 – zápisné


Nadštandardná dĺžka štúdia – denná forma

Školné za nadštandardnú dĺžku štúdia vo výške 500,-  € uhraďte:

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu.: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 920 – školné

Študent je povinný pri zápise sa preukázať dokladom o zaplatení zápisného a školného.

   EXTERNÁ FORMA

 I. ročník – externá forma

Dátum a čas konania zápisu:                 24.08.2017 – 9.30 hod.

Miesto:                                                       zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice  /II. posch. č. dv. 236/

Zápisné:  26,50 € – platia študenti, ktorí majú preukaz TUKE
                    36,50 € – platia študenti, ktorí nemajú preukaz TUKE

Pôvodný preukaz musí zodpovedať forme štúdia, na ktorú nastupujú.

Školné: 1 000,- €

Zápisné a školné uhraďte:

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu.: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 913 – zápisné
Variabilný symbol: 920 – školné 

Študent je povinný pri zápise sa preukázať dokladom o zaplatení školného a zápisného.


II. ročník – externá forma
III. ročník  – externá  forma
IV. ročník – externá forma
V. ročník – externá forma a nadštandardná dĺžka štúdia

Dátum a čas konania zápisu:                24.08.2017 – 11.00 hod. – 12.30 hod.

Miesto:                                                      zasadacia miestnosť Dekanátu Fakulty BERG TU, Letná 9, Košice  /II. posch. č. dv. 236/

Zápisné: 26,50 €

Školné:  1 000,- €

Školné a zápisné uhraďte:

Banka: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu.: SK07 8180 0000 0070 0015 1425
Variabilný symbol: 920 – školné
Variabilný symbol: 913 – zápisné

Študent je povinný pri zápise sa preukázať dokladom o zaplatení školného a zápisného.


Informáciu je možné stiahnuť si a vytlačiť aj z pdf dokumentu na tomto odkaze.