Zápis do rozvrhu na letný semester 2019 /2020

Zápis do rozvrhu na letný semester 2019 /2020

 

Zápis do rozvrhu je povinnosťou všetkých denných študentov 1. a 2. stupňa štúdia. (na rozvrh sa zapisujú aj študenti 1.Bc.)

Termín kola zápisu: 04.02.2020 od 9:00 hod do 07.02.2020 10:00 hod.

 

Žiadame študentov, aby si rozvrh urobili včas a dôsledne.

Presun študenta medzi skupinami po uzavretí kola rozvrhu nie je povolený.