Workshopy projektového riadenia pre študentov: Manage it

Firma 2BCognitus pripravuje workshopy pre študentov v oblasti projektového manažmentu.

Prihlášku na workshop je potrebné zaslať na mailovú adresu workshopymanageit@gmail.com do 05. 04. 2019

Do prihlášky treba uviesť:

  • meno, priezvisko,
  • ročník,
  • odbor/fakultu,
  • a dôvod, prečo by ste sa radi zúčastnili workshopu.

Bližšie informácie o spoločnosti: 2BCognitus je slovenská konzultačná spoločnosť, ktorá viac ako 10 rokov ponúka odbornú pomoc organizáciám a nadnárodným firmám najmä v témach projektového manažmentu. Táto spoločnosť má záujem na tom, aby časť svojich kapacít venovala odovzdávaniu svojich praktických skúsenosti a vedomostí študentom, ale aj ich pedagógom.