Workshop projektového riadenia pre študentov: Manage It!

V minulom roku započala TUKE spoluprácu so spoločnosťou 2BCognitus, ktorá zorganizovala bezplatné workshopy pre vybraných študentov TUKE.

Tento rok spoločnosť 2BCognitus pripravuje opäť pre študentov TUKE bezplatné workshopy Projektového riadenia (Manage It!), ktoré bude organizovať počas LS 2017 (tento rok by radi oslovili najmä študentov 1. ročníka druhého stupňa).

Študentom by zástupcovia spoločnosti radi priblížili zameranie workshopov na úvodnej prednáške, na základe ktorej by sa študenti mohli prihlásiť. Následne by si spol. 2BCognitus urobila užší výber študentov, ktorí by sa mali možnosť zúčastniť na workshopoch.

Úvodná prednáška sa bude konať v miestnosti P26 (Letná 9) 13. marca 2018 (utorok) v čase od 13.00 – 13.50 h.

Bližšie informácie o spoločnosti: 2BCognitus je slovenská konzultačná spoločnosť, ktorá viac ako 10 rokov ponúka odbornú pomoc organizáciám a nadnárodným firmám najmä v témach projektového manažmentu. Táto spoločnosť má záujem na tom, aby časť svojich kapacít venovala odovzdávaniu svojich praktických skúsenosti a vedomostí študentom, ale aj ich pedagógom.