Významný 25. Reprezentačný banícky ples

Dňa 10. februára 2017 sa v hoteli GRAND-MATEJ v Banskej Štiavnici konal „25.REPREZENTAČNÝ BANÍCKY PLES – 17.CELOSLOVENSKÝ“, ktorého sa zúčastnili významní predstavitelia baníckych spolkov a spoločností (zľava Ing. Peter Uličný, Ing. Erik Szombathy, Ing. Ján Hrabovský PhD., prof. Ing. Michal Cehlár PhD.,  Ing. Darina Kaníková, Ing. Norbert Werner, Ing. Richard Kaňa, Ing. Jozef Karabelly).

Ples sa konal pod záštitou Slovenskej banskej komory so sídlom v Banskej Štiavnici, Banskoštiavnicko-hodrušského baníckeho spolku, Banskej Štiavnice Mesta Banská Štiavnica.

25. BP 10.2.2017-1