Výstava minerálov, nerastov, skamenelín a ozdobných predmetov

Fakulta BERG Vás srdečne pozýva na sprievodnú akciu 66. Barbory, ktorá sa uskutoční 29.11.2017 v Deliusovom pavilóne.